Vegetable Salad in Clear Glass Bowl

Czy potrafię realistycznie ocenić własne szanse na zrobienie kariery? Niektórzy z nas przez cały okres swej pracy gonią za utopijnym celem, którego nigdy nie osiągną. Spiczaście ukształtowana piramida hierarchii zawodowej sprawia, że dla większości ludzi pracy niemożliwy jest żaden liczący się skok w karierze. „Każdy może to osiągnąć, jeśli włoży odpowiedni wysiłek” jest wprawdzie często cytowanym sloganem, chętnie używanym przez zarządzających firmami do motywowania pracowników, ale nieczęsto się ziszczającym. Czy pogodzę się z sytuacją, w której mimo długoletniego zwiększonego wysiłku ktoś inny (z czym zawsze należy się liczyć) zajmie wymarzone przeze mnie miejsce? Kariera jest nie tylko sprawą kompetencji i zaangażowania. Decydują również takie czynniki, jak wykształcenie i tytuł, znajomości, umiejętność sprzedania siebie, zdolność przebicia, szczęście i w końcu różnie motywowane strategiczne przemyślenia przełożonych. Często nie lansuje się zbyt dobrego pracownika, aby uniknąć konkurencji, która pewnego dnia może zagrozić własnej pozycji.