poached egg with vegetables and tomatoes on blue plate

Rozluźnianie poprzez naprężanie. O ile na początku wielu ludziom z trudem przychodzi aktywne rozluźnianie mięśni, o tyle dla każdego proste jest aktywne ich napinanie. Napinając przez kilka sekund jakiś mięsień, pod wpływem zmęczenia następuje jego bardziej lub mniej świadome rozluźnianie. Odczuwamy wtedy miłe ciepło lub nawet przyjemne łaskotanie. Zasadę biomechaniki, zgodnie z którą odprężenie łatwiej osiągnąć poprzez poprzedzające je świadome napinanie, przetworzył Jacobson w niezwykle skuteczną koncepcję progresywnego napinania mięśni. Techniki tej najlepiej nauczyć się na specjalnych kursach pod okiem trenera, ale można też spróbować samemu za pomocą przedstawionych niżej wskazówek. Odnaleźć spokój Jacobson odkrył związek między niepokojem wewnętrznym łub zdenerwowaniem a stanem napięcia mięśni. Jego metoda polega na rozluźnianiu mięśni, a tym samym – uzyskiwaniu odprężenia wewnętrznego.