Assorted Fruits on Brown Wooden Basket

Poczucie, że jest się zbędnym, jeśli utraciło się pracę, jest nawet dotkliwsze niż związane z bezrobociem problemy finansowe. Im dłużej trwa bezskuteczne poszukiwanie
Honor nie ma z tym nic wspólnego. Wielu bezrobotnych wstydzi się swojej sytuacji i bardziej cierpi z tego powodu niż z powodu kłopotów finansowych. Nowej posady, tym bardziej obniża się poczucie własnej wartości. Bezrobocie traktowane jest przez bardzo wielu bezrobotnych (a także tych, którzy mają pracę) jako osobista klęska, nie zaś jako to, czym najczęściej jest: konsekwencją rozwoju gospodarczo-politycznego, za który w najmniejszym stopniu odpowiada pojedynczy bezrobotny. Napis: „Ponad 4 miliony bezrobotnych” był jedynie nie dotyczącym nas gazetowym nagłówkiem. I oto nagle sami znaleźliśmy się w tej grupie. W ciągu paru dni świat legł w gruzach. Mimo że opieka socjalna stara się zapobiec całkowitemu upadkowi materialnemu, straty finansowe są nieuniknione. Wielu ludzi spłacających kredyty na dom lub mieszkanie własnościowe albo posiadających inne zobowiązania może teraz popaść w ciężkie tarapaty.