Vegetable Salad in Clear Glass Bowl

Okażmy odwagę cywilną nawet wtedy, gdy szef uczestniczy w mobbingu. Wyjaśnijmy, że solidaryzujemy się z ofiarą. Jeśli i inni pójdą w nasze ślady, wówczas prześladowcy zaprzestaną swego działania. Jeśli tego typu rozmowy zostaną zaniechane lub do niczego nie doprowadzą, zachęćmy prześladowanego, by zwrócił się do wymienionych osób (lekarza zakładowego, członków rady zakładowej, przełożonego).

Skutki mobbingu

Dla ofiary:

 • stres,
 • dolegliwości psychosomatyczne i choroby,
 • utrata pracy,
 • niezdolność do pracy,
 • zerwanie kontaktów społecznych,
 • uzależnienia,
 • samobójstwo.

Dla zakładu pracy:

 • marnowanie czasu,
 • wypowiedzenie wewnętrzne,
 • wypowiedzenie rzeczywiste,
 • znaczne straty spowodowane konfliktami,
 • zła atmosfera w pracy,
 • obniżony poziom wykonania zadań
 • straty finansowe spowodowane mniejszą wydajnością i zwiększonymi kosztami osobowymi.