Fresh Vegetable Salad with Boiled Eggs on White Ceramic Plate

Kłopot polega na tym, że do krytyki naukowej wciska się tu wpływ kiepskiej publicystyki, która zaczyna taniec zwycięstwa, zanim się jeszcze dobrała na serio do argumentów przeciwnika. Taki typ ofen- sywności krytycznej tylko demoralizuje krytykę. Niekiedy bywa gorzej; można podejrzewać, że krytyk gromiący obco­języczną publikację liczy na swoistą bezkarność. Ustawia sobie przeciwnika do bicia; nie spodziewa się przecież repliki, Slavica non leguntur. Nie wy­daje mu się również prawdopodobne, by jego oceny zakwestionował któryś z kolegów. Przypadki to nieczęste, ale jednak zdarzają się.Nie brakuje natomiast w naszych polemikach i recenzjach kąśliwości oraz zaczepek (choć zjawisko to zapewne wyolbrzymia drażliwość krytyko­wanych autorów); to więcej niż brak kurtuazji, to błąd w sztuce krytyki.