Assorted Fruits on Brown Wooden Basket
  1. Ciągły zawodowy stres, na który cierpi wielu ludzi, jest często spotykanym złem naszych czasów.
  2. Wiele osób poświęca spokój duszy dla fałszywie pojętego bądź nierealnego celu, jakim jest kariera. Człowiek nastawiony na zrobienie kariery powinien niekiedy sprawdzaćwielkość nakładów i efektów (nie tylko pod względem materialnym).
  3. Czy proponowany awans lub nowe stanowisko jest trampoliną czy fotelem katapultowym? Ciekawą odpowiedź uzyska najczęściej ten, kto zainteresuje się losem swego poprzednika.
  4. Planowanie w sposób przewidujący nie oznacza poświęcenia teraźniejszości na rzecz przyszłości. Kto dziś się przepracowuje, pocieszając się, że przynajmniej później będzie żył lepiej, najczęściej okłamuje siebie samego.
  5. Mobbing, terror psychiczny uprawiany w pracy, jest przyczyną chorób. Ofiary mobbingu nigdy nie powinny robić dobrej miny do zlej gry, lecz jak najszybciej poszukać pomocy, np. u lekarza zakładowego lub rady zakładowej.
  6. Systematyczne szykany ze strony przełożonych i kolegów mogą spotkać każdego. Szkody, jakie przynoszą, dotyczą nie tylko jednej osoby, lecz całego zakładu.
  7. Kierownictwo i pracownicy danego zakładu powinni zatem starać się jak najszybciej dostrzegać sygnały świadczące o mobbingu i konsekwentnie mu przeciwdziałać.
  8. Bezrobocie jest z reguły wynikiem istniejących stosunków politycznych i gospodarczych, nie zaś osobistej klęski.
  9. Mimo to wiele osób dotkniętych bezrobociem zadręcza się wątpliwościami dotyczącymi własnej osoby, wskutek czego pojawiają się u nich najróżniejsze problemy psychiczne.
  10. Bezrobocie łatwiej przetrwa ktoś, kto w sposób rozumny wykorzysta przymusowy czas wolny; paradoksalnie może nawet zyskać.