person holding silver fork and knife

Gdyby problemy omówione zostały w odpowiednim czasie i gdyby partnerzy wspólnie popracowali nad rozwiązaniami. Wiele związków kończy się niepowodzeniem z powodu nieporozumień. Czasami warto zwrócić się o pomoc i wyjaśnienie do terapeuty lub specjalisty zajmującego się problemami partnerskimi. Jeśli tylko partnerzy poważnie są zainteresowani kontynuacją ich związku, to efekty takiej interwencji są zwykle dobre. Bycie opuszczonym należy do najgorszych doświadczeń w życiu człowieka. Ludziom mocno cierpiącym potrzeba przede wszystkim osoby, z którą mogliby rozmawiać: dobrego przyjaciela, grupy samopomocowej, telefonu zaufania lub psychoterapeuty. Cierpienie zawsze przecież kiedyś się kończy, a nowa miłość nadspodziewanie szybko pozwoli zapomnieć stary ból. Nie należy jednak zapominać starych błędów, by nie powtórzyć ich w nowym związku.