Każdy typ instrumentu, narzędzia, każde dzieło techniczne możemy bowiem również oceniać z punktu widzenia powstania nowej wiedzy, jaką zyskaliśmy dzięki jego wykonaniu, a na nowe propozycje teore­tyczne, filozoficzno-społeczne można również spojrzeć jako na rozszerzenie możliwości poznawczych, niezależnie od kontrowersyjności wobec dotychczasowych, innych. Rzecznicy ładu technicznego uzyskują najwyższą rangę w tworzeniu współczesnej cywilizacji. Nic więc dziwnego, że autorytety nauko­wo-techniczne cieszą się szczególnym szacunkiem w środowiskach działalności praktycznej. Ich doświadczenie, niezwykle cenne dla twórczości technicznej, oparte jest na założeniach paradygmatycznych określonych dyscyplin naukowych, podczas gdy tradycyjne tendencje do interpretowania autorytetu naukowego jako ogólnointelektualnego przygotowania do tworzenia nowej wiedzy lub prezentowania mądrości społecznej, wrażliwości poznawczej, pragną je utożsamiać z reprezentantami autorytetu charyzmatycznego. Umiejętności i opanowanie wykwalifikowanej kadry pomaga bardzo pacjentom.  Leczenie uzależnień jest jest istotną funkcją Lekarzy. Dzięki indywidualnemu podejściu do chorych leczenie przebiega pomyślnie. Można stwierdzić iż lekarze, którzy dbają o pacjentów uzależnionych sprawiają, że Ci szybciej pozbywają się nałogów.