vegetable salad in gray bowl

Procesy myślowe mogą mieć wpływ na funkcjonowanie organizmu. Koncentrując się np. na obniżeniu ciśnienia krwi lub zwolnieniu pracy serca, rozszerzaniu lub zwężaniu żył, możemy te reakcje rzeczywiście wywołać. Umiejętności takiej najszybciej nabędziemy za pomocą nowoczesnych metod, np. biofeedbacku. Osoba podłączona czujnikami z aparatem mierzącym ciśnienie, puls i napięcie mięśni jest w stanie, śledząc zmiany tych parametrów na monitorze, zacząć je kontrolować.

Rada

Te oraz inne podobne metody badań pomagają unormować ciśnienie krwi, a także zapobiegać atakom migreny, bez konieczności zażywania leków. Metoda jest zalecana przez psychoterapeutów, bioenergoterapeutów i niektórych lekarzy.