Assorted Vegetables on Brown Wooden Table

Autorytety epistemiczne występowały auto­nomicznie w wąskich kręgach zwolenników przygotowanych do rozumienia prawd, podczas gdy w szerszych zbioro^ościach społecznych bywały albo potępiane, gdy były kontrowersyjne wobec charyzmy panującej, albo uwielbiane, identyfikowane z charyzmą. Autorytet charyzmatyczny należy bowiem do najstarszych, najpowszech­niejszych. Dominował w społeczeństwach patriarchalnych, feudalnych, a także pozostał znamienny dla społeczności kapitalistycznych i socjalistycznych (przy­wódcy). Autorytet charyzmatyczny w środowiskach naukowych i poszczegól­nych instytucjach organizujących prace badawcze lub prowadzących działal­ność dydaktyczną związany jest oczywiście z ładem epistemicznym, ale wyraża siędystansem społecznym w stosunkach tradycyjnie nazywanych więzią mistrza i ucznia.