Assorted Fruits on Brown Wooden Basket

Decydujący wpływ na przebieg dnia ludzi pracy mają wymagania życia zawodowego. Praca oraz związane z nią codzienne obowiązki (np. wstawanie o określonej porze) pozwalają nam prawidłowo funkcjonować. Dlatego kiedy ją stracimy, mimo że czasu mamy więcej niż kiedykolwiek przedtem, nie potrafimy załatwić nawet najdrobniejszych spraw. Dom jest zaniedbany, ważne papiery niezałatwio- ne, a pisanie ofert pracy przekładamy z dnia na dzień, a do tego nie mamy czasu na rozrywkę, sport czy zabawę. Dni mijają bezowocnie i bez radości. By nie popaść w podobny marazm, należy jak najszybciej sporządzić plan dnia, uwzględniający zaistniałą sytuację.

Stres i frustracja w pracy

Plan zajęć pomoże uniknąć marazmu i żyć w zmienionych warunkach. Jest to najlepszy sposób na wydobycie się z dołka psychicznego oraz na uniknięcie lęków i depresji. Sporządźmy sobie plan na dłuższy okres. Należy konsekwentnie przestrzegać zawartych tam postanowień. Pomocna może się okazać poniższa lista.