poached egg with vegetables and tomatoes on blue plate
  • Lęk jest w swej najbardziej pierwotnej formie mechanizmem obronnym, pozwalającym unikać niebezpieczeństw.
  • Wiele naszych lęków to lęki nieuzasadnione, w znacznym stopniu podsycane przez – często niepoważne – doniesienia telewizyjne i prasowe.
  • Ostre reakcje lękowe są pozostałością po dawnych, surowych czasach i w czasach współczesnych zwykle są zbyteczne (zdenerwowanie, trema, przyćmienie intelektualne).
  • Lęk wynikający z niewiary we własne siły, nieśmiałość czy obawę przed kompromitacją można przezwyciężyć w konfrontacji z sytuacjami wywołującymi lęk. Przyzwyczajenie i rutyna zmniejszają lęk.
  • Fobie i ataki paniki najłatwiej i najtrwalej można przezwyciężyć za pomocą psychoterapii. Porozmawiajmy z naszym lekarzem i poprośmy go o skierowanie do psychoterapeuty.
  • Nawet jeśli ataki paniki z powodu skrajnie nasilonych objawów subiektywnych będą brane za zawał serca, nie są one w zasadzie niebezpieczne i często ustępują już po kilku minutach.
  • Jeśli chodzi o lęk wynikający z niewiary we własne siły, podobnie jak w wypadku fobii i ataków paniki, niezbędna jest częsta konfrontacja z obiektem, sytuacjami lub miejscami wywołującymi lęk.