poached egg with vegetables and tomatoes on blue plate

Auto­rytet charyzmatyczny jest właśnie wyrazem tej jedności między koncepcjami ładu społeczno-politycznego i intelektualnego. Autorytety techniczne (specjalistyczni eksperci) wyrastały na tle konfron­tacji umiejętności i doświadczeń z efektywnością i sprawnością działania. Bywały również przedmiotem kultu, ale nie władzy, lecz nieprzeciętności, oryginalności, mistrzostwa.Całe dzieje rozwoju umiejętności gospodarczych, kumulacja doświadczeń w zakresie uprawy, myślistwa, także lecznictwa dostarczają przykładów pow­stawania i wyodrębniania się autorytetów intelektualnych, które związane by­ły z osiągnięciami typu praktycznego. Autorytet eksperta różni się od auto­rytetu charyzmatycznego w sposób zasadniczy.