person squeezing lemon

Najskuteczniejszą jak dotąd strategią terapeutyczną pomagającą przezwyciężyć lęk przed paniką jest, prócz przedstawionych dotychczas metod, konfrontacja z obiektem wywołującym lęk.
Pacjent, początkowo w towarzystwie terapeuty, udaje się w miejsca lub konfrontowany jest z sytuacjami najczęściej wywołującymi u niego atak. Osoba unikająca dotychczas jazdy metrem często będzie teraz nim jeździć razem z terapeutą, by przekonać się, że nawet jeśli ataki pojawiają się, można je pokonać. W większości wypadków częstość intensywność ataków oraz związany z tym lęk przed lękiem znacznie maleją już po kilku godzinach ćwiczeń. Osoba cierpiąca jest w stanie bez towarzystwa terapeuty udać się w miejsca, których dotychczas unikała.