Ludzie ze skłonnościami do ataków paniki oraz innych cięższych stanów lękowych znacznie częściej niż inni wpadają w alkoholizm. Pod wpływem alkoholu stany lękowe znikają na jakiś czas lub stają się łatwiejsze do zniesienia. Z czasem jednak dla osiągnięcia tego efektu niezbędne są coraz większe dawki alkoholu.Gdy życiem zawładnie lęk. Niektóre, rzekomo fizyczne dolegliwości – tak, jak w przytoczonych wspomnieniach chorego – uważane są za ataki lękowe. Jeśli uświadomić to osobie cierpiącej, wówczas dolegliwości te stają się coraz słabsze, aż w końcu całkowicie ustępują. Również silnie działające środki uspokajające mogą stać się źródłem problemów. Za ich pomocą bardzo szybko można uporać się z najcięższymi stanami lękowymi. Jednak stosowanie ich przez dłuższy czas prowadzi do rozwoju uzależnienia.