Fruit Salad In White Ceramic Bowl

Jeśli zapytamy ludzi o ich wyobrażenia idealnego życia, niemal zawsze mówią o wymarzonym zawodzie. Powinien sprawiać przyjemność i w dużym stopniu umożliwić samorealizację. W rzeczywistości jednak praca bardzo często bywa źródłem stresu i frustracji. Praco- holik zapomina o życiu i wypala się, ogarnięty gorączką robienia kariery. Praca w czasach coraz większego zagrożenia bezrobociem często staje się piekłem z powodu mobbingu.

Gorączka robienia kariery

Dla naszego wydajnie pracującego społeczeństwa ideałem jest zrobienie wielkiej kariery. Kto stawia sobie podobny cel, powinien od czasu do czasu w chwili spokoju przyjrzeć się zaletom i wadom takiego dążenia. Na ile opłaca się walka związana ze zdobywaniem kolejnych szczebli kariery? Czy rzeczywiście spotka go więcej radości niż frustracji?