bowl of vegetable salads

Ustalmy godzinę, o której zamierzamy wstawać. Możemy pozwolić sobie na dłuższe o godzinę lub dwie niż dotychczas spanie. Należy jednak unikać wylegiwania się w łóżku do południa i rozmyślania. Ustalmy w tygodniu godziny, kiedy będziemy walczyć z bieżącymi papierami urzędowymi oraz studiować ogłoszenia pracy. Zasięgnijmy informacji w urzędzie pracy o kursach i możliwościach przekwalifikowania się oraz o dodatkowych świadczeniach finansowych i przywilejach dla bezrobotnych. Gdybyśmy z powodu nowej sytuacji popadli w kłopoty ze spłacaniem długów, zwróćmy się do odpowiedniej instytucji. Przy spłacaniu niektórych bieżących kredytów można wynegocjować korzystniejsze warunki umowy. Włączmy w plan zajęć, jako czas pracy, godziny na zakupy zajmowania się domem. Wykorzystajmy tę okazję na robienie tańszych zakupów, względnie na prace domowe, które w innej sytuacji leżałyby odłogiem.