person holding silver fork and knife

Lęki związane z niewiarą nie tylko utrudniają działanie w trudnej sytuacji. Już kilka dni lub nawet tygodni przed egzaminem, rozmową kwalifikacyjną bądź podobnymi wydarzeniami może się pojawić słabszy lub silniejszy lęk przed lękiem (fobofobia). Skutkami chronicznego stresu może być wtedy nerwowość, rozdrażnienie oraz zaburzenia snu. U niektórych osób lęk przed lękiem (czyli fobofobia, nazywana również tremą) jest tak silny, że zaczynają one w końcu unikać sytuacji stresogennych, w znacznej mierze ograniczając możliwości własnego rozwoju. Niektórzy np. rezygnują z możliwości dokształcania, by nie zdawać ustnych egzaminów, nie zgłaszać się do odpowiedzi albo referatów, ponieważ są to dla nich wyzwania, którym nie sposób sprostać. Na szczęście istnieją metody skutecznej walki z lękiem. Środki przeciw lękowi. Unikając sytuacji wywołującej nieuzasadnione lęki, narażamy się na to, że będziemy lękali się coraz bardziej. Tymczasem lęk słabnie, jeśli tylko stawimy mu czoło. Wykorzystują to kultury pierwotne w różnych próbach odwagi.