poached egg with vegetables and tomatoes on blue plate

Najczęstszą przyczyną samobójstw są depresje lub inne, ciężkie obciążenia psychicznie, np. niepowodzenie w miłości. Samobójstwa rzadko tylko są wynikiem racjonalnej decyzji, np. gdy ktoś nieuleczalnie chory na raka po gruntownych przemyśleniach dochodzi do wniosku, że nie warto już dłużej żyć. O wiele częściej są to działania będące wynikiem szybko podjętej decyzji, od której samobójca najprawdopodobniej odstąpiłby godzinę później albo po rozmowie. Bywa, że człowiek, popełniając samobójstwo, pragnie zwrócić uwagę na swą rozpaczliwą sytuację, choć w głębi duszy wcale nie chce rozstawać się z życiem.

Rada

Wypowiedzi ludzi o własnej śmierci zawsze są poważnym sygnałem alarmowym, którego w żadnym wypadku nie powinni lekceważyć przyjaciele i krewni. Jeśli tylko szczera rozmowa potwierdzi podejrzenie rozpaczliwej lub zagrożonej samobójstwem sytuacji danego człowieka, a samemu nie jest się w stanie pomóc, należy niezwłocznie zwrócić się do poradni psychologicznej i poprosić o pomoc. Kontakt ten można uzyskać za pośrednictwem lekarza lub telefonu zaufania.