Przeciążenie pracą i stres z tym związany często można złagodzić, układając odpowiedni plan. Plany na dzień, na tydzień, na miesiąc pozwalają skalkulować to, co jest do załatwienia, oraz zapobiegają przeciążeniu pracą.

Rady ekspertów

  • Załatwiać jedno po drugim. Zbyt wiele zadań i obowiązków prowadzi do dezorganizacji i chaosu.
  • Ustalić kolejność pod względem ważności, by nie zapomnieć o sprawach priorytetowych, które koniecznie trzeba załatwić.
  • Przeznaczyć na każdą pracę określony czas, uwzględnić także trochę czasu na prace nieprzewidziane, np. korektę błędów itp.
  • Nie przeceniać własnej wydajności i w planie zajęć uwzględnić, zgodnie z doświadczeniem, również okresy mniejszej i większej wydajności.
  • Ciągle poszukiwać nowych, bardziej efektywnych metod pracy, by lepiej panować nad jej organizacją.