Umiejętno­ści praktyczne związane z myślistwem, rolnictwem, hodowlą, hutnictwem, kowalstwem, budownictwem itp. w cywilizacji chińskiej należały, do szczegól­nie cennych, a wynalazcom stawiano pomniki, traktowano ich jak świętych (podobne propozycje można odnaleźć w Nowej Atlantydzie Francisa Baco­na). W cywilizacji śródziemnomorskiej czczono przede wszystkim odkryw­ców ładu duchowego i autorytety intelektualne interpretowano jako władz­two w dziedzinie poznania abstrakcyjnego. W nauce współczesnej autory­tety ładu technicznego i ładu duchowego (społeczno-politycznego, kulturo­wego i totałnego ładu przyrodniczego) zajmują odrębną pozycję, jakkolwiek do prawidłowości psychokulturowych należą tendencja i aspiracje wiązania ładu technicznego ze społecznym (został nawet ukuty termin „technokracja”, który m. in. ma także wyrażać tendencje podporządkowywania problematy­ki społeczno-kulturowej — technice).