cooked food

Autorytety ładu technicznego wypełniają funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, tworząc normy posługiwania się zarówno techniką pisania- mówienia, interpretowania, organizowania, jak i korzystania z wszelkich instrumentów i urządzeń cywilizacyjnych. Wśród różnorodnych społeczności naukowych„ osobnicy obdarzeni autorytetem w zakresie ładu technicznego traktowani są jako „prawdziwi naukowcy” (rzadziej uczeni) lub niezbędni eksperci. Instytucje pozanaukowe – gospodarcze, polityczne i militarne cenią właśnie przedstawicieli obdarzanych autorytetem w zakresie ładu techniczne­go, jako uczonych o najwyższych kwalifikacjach. Można sformułować uogól­nienie, iż nauka współczesna, rozumiana jako część składowa systemu cywi­lizacyjnego, stwarza zapotrzebowanie przede wszystkim na autorytety ładu technicznego.