Assorted Vegetables on Brown Wooden Table

Zdolność wczucia się w drugiego człowieka jest podstawowym warunkiem prawdziwego jego zrozumienia. Zbyt często jednak nie pamiętamy o tej zdolności, zwanej w języku fachowym empatią, i mierzymy innych własną miarą. Zapominamy przy tym, że każdy człowiek inaczej reaguje na obiektywnie te same sytuacje.

Rada

Nie zapominajmy o tym, gdy zwróci się do nas człowiek szukający pomocy. Nawet gdyby jego problem wydawał się nam nieważny, to dla niego może być tak trudny, że nie będzie umiał go sam rozwiązać. Są takie dni… Sama wiedza o skutkach ubocznych lub niebezpieczeństwach wynikających z zażywania leku działa na wyobraźnię wielu ludzi tak, że zaczynają je odczuwać.