cooked food

Hiperwentylacją nazywamy bardzo głębokie i jednocześnie szybkie oddychanie. Hiperwentylacja pojawia się najczęściej jako reakcja na ostre stany lękowe, prowadząc do zwiększonego wydychania dwutlenku węgla, a przez to – zachwiania równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Objawami hiperwentylacji są: uczucie drętwienia kończyn, bolesne skurcze mięśni i poczucie niemożności prawidłowego oddychania. Wynikający stąd silniejszy lęk wzmaga hiperwentylację, tworząc błędne koło, które często przerywa dopiero omdlenie.

Rada

By temu zaobiec, należy przez krótki czas (!) oddychać do torebki plastikowej lub papierowej. Wdychając powietrze z torebki, zmniejszamy utratę dwutlenku węgla i osłabiamy związane z hiperwentylacją objawy. Osoba cierpiąca na tę dolegliwość zwykle odnajduje wtedy normalny rytm oddychania. Dobre efekty przynosi też uspokajająca perswazja.