Photo of Vegetable Salad in Bowls

Nawet jeśli homoseksualizm został prawnie uznany za normalny wariant seksualności człowieka, to miłość między osobami tej samej płci w dalszym ciągu stanowi temat tabu, a przez niektóre części społeczeństwa jest nawet piętnowana. Wrogi stosunek do gejów, zwykle „tylko” słownie, okazują zwłaszcza mężczyźni. Co ciekawe, badania naukowe dowodzą, że czynią tak zwykle heteroseksualni współplemieńcy, dotknięci własnymi, tłumionymi homoseksualnymi impulsami. Można by rzec, że walczą w ten sposób z cechą, którą sami odrzucają. W psychologii zjawisko to jest często spotykane. To, że heteroseksualni mężczyźni źle mówią o lesbijkach, czyli żeńskich osobnikach homoseksualnych, jest także wytłumaczalne: czują się zbyteczni, a na dodatek ich autoprezentacja nie robi na lesbijkach żadnego wrażenia.

Rada

U osoby, która ma skłonności homoseksualne i całe życie próbuje je ukryć, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych, takich jak lęki czy depresje. Nauczmy się więc akceptować własny homoseksualizm. Wielu rodziców ciągle jeszcze reaguje ze wstrętem na wiadomość o skłonnościach homoseksualnych syna czy córki. Zaakceptujmy własne dziecko takim, jakim ono jest! Próby zmiany orientacji seksualnej poprzez stosowanie „odpowiednich” środków wychowawczych niemal zawsze skazane są na niepowodzenie, ponadto wyrządza wiele szkód w psychice dziecka. Terapia (jeśli w ogóle) powinna -według nowoczesnej psychologii – służyć jedynie temu, by nauczyć się akceptacji własnego homoseksualizmu.