Fresh Vegetable Salad with Boiled Eggs on White Ceramic Plate

Koncepcja matematyki, jaką reprezentował Ramus, odmienna była od koncepcji Platona i platończyków, zgodna natomiast z ideą wielu ówczesnych uczonych, którzy uważali, że matematyka — jako nauka wzorcowa — powinna służyć jedynie opisywaniu zjawisk, nie zaś ich wyjaśnianiu. Tak oto Ramus przystępował do akcji obciążony — jak zawsze w historii nauki — „bagażem przeszłości” dość pokaźnym. Starał się go pozbyć i zaata­kował symbol autorytetu przeszłości. W 1536 r. jako 21 -letni absolwent uniwersytetu postawił tezę, że wszystko, cokolwiek powiedział Arystoteles, jest fałszem (Quaecumque ab Aristotele dicta essent, commentitia esse). Za­lecając obserwację natury, zbudował swój własny program logiki (Dialecticae partitiones, 1543), będący – w jego przekonaniu – wyrazem pozycji empi­rycznej, bo wynikającej z obserwacji natury człowieka.