Trzecią warstwę stanowi elita naukowych lekarzy, którzy mimo iż nie dokonali żadnych wybitnych odkryć, zajmują w nauce amerykańskiej bardzo wpływową pozycję. Należą do tej warstwy naukowcy przedsiębiorcy podejmujący projekty badawcze na dużą skalę. Tworzą oni elitę lekarską strzegącą dostępu do źródeł finansowania rządowego, określają kryteria wynagrodzeń za prowadzenie badań, w znacznym stopniu decydują w polityce naukowej. Czwartą warstwę stanowią „mniej znani” i wpływowi naukowcy. Nie tworzą oni elity, lecz utrzymują swą pozycję dzięki zajmowaniu stanowisk w wydziałach akademickich swoich specjalności. Podobnie jak w Polsce, pozaakademicka hierarchia lekarska stanowisk naukowych związana jest z systemami organizacyjnymi poszczególnych korporacji.