poached egg with vegetables and tomatoes on blue plate

Jest to jednak empi- ryzm o charakterze czysto „humanistycznym”, bo naturę tę obserwował on przeważnie na kartach książek. Różnica między empiryzmem „humanistycz­no-literackim” a empiryzmem „naukowym” wystąpi jaśniej, jeśli przypomnimy, że ten sam Ramus chwalił się, że jako mieszkaniec ulicy Saint Denis w Paryżu znał wszystkie warsztaty rzemieślnicze przy niej położone, co było jego szczególnym powodem do dumy. Za kilka lat jednak Ramus zmienił zdanie i stwierdzał, że w niektórych przypadkach dobrze jest iść za Arysto­telesem, właśnie ze względu na dużą dozę empiryzmu zawartą w jego koncepcjach.