Assorted Vegetables on Brown Wooden Table

Naśladownictwo jest jedną z podstawowych zasad ludzkiego uczenia się. Zwłaszcza dzieci wykazują silne tendencje do naśladowania wielu zachowań, które widzą u dorosłych. Wskazówki wychowawcze mogą być źle rozumiane, jeśli sami nie będziemy się do nich stosować.

Rada

Pomyślmy o tym, paląc papierosy lub przechodząc przez ulicę na czerwonym świetle. Apele skierowane do dzieci mogą być bezskuteczne, jeśli sami będziemy dawać zly przykład. Wszystkie argumenty – choćby dobrze uzasadnione – nie odniosą skutku, jeśli nie będziemy się sami do nich stosować.

Onanizm

Inaczej zwany samozaspokajaniem. Praktykowany jest przez niemal wszystkich chłopców oraz wiele dziewcząt, począwszy od okresu dojrzewania. Również w późniejszym wieku jest całkowicie nieszkodliwą formą seksualnego odreagowania. Szkodliwe było jedynie jeszcze niedawne piętnowanie onanizmu do dziś tkwiące w świadomości niektórych ludzi. Wielu pokoleniom młodzieży wszczepiano w ten sposób poczucie winy, towarzyszące im niejednokrotnie przez całe życie.

Rada

Jeśli zauważymy, że nasze dziecko się onanizuje, nie podejmujmy żadnych kroków, by je od tego odwieść. Zachowanie takie jest całkowicie normalne. Jeżeli uprawiamy onanizm i mamy z tego powodu wyrzuty sumienia, pamiętajmy, że zachowanie to jest dozwolone, normalne i naturalne oraz że w żadnym wypadku nie pociąga za sobą konsekwencji zdrowotnych.