person holding silver fork and knife

Palenie papierosów i nadużywanie alkoholu jest w samych tylko Niemczech przyczyną przedwczesnej śmierci 140 tys. ludzi rocznie. Pierwszy papieros prawie nigdy nie smakuje. Potrzeba palenia, mimo początkowego oporu organizmu, musi dopiero zostać rozbudzona. Łatwiej w ogóle nie zaczynać palenia niż je rzucać. Skuteczną motywacją dla pragnących zerwać z nałogiem może być pojawiająca się wtedy poprawa: już kilka minut po ostatnim papierosie zaczyna się w organizmie długi łańcuch zmian korzystnych dla zdrowia. Terapia zachowań w skojarzeniu z plastrem nikotynowym jest dotychczas najskuteczniejszą metodą trwałego odejścia od nałogu.
Alkohol jest narodowym nałogiem numer jeden. Niemal każdy dorosły od czasu do czasu pije. Osoba nadużywająca alkoholu nie tylko szkodzi własnemu zdrowiu. Krzywdzi także rodzinę
ryzykuje utratę pracy. Ludzie szukający w obliczu problemów ulgi w alkoholu są szczególnie narażeni na uzależnienie. Im wcześniej alkoholik przyzna się do nałogu i poszuka pomocy u lekarza, psychoterapeuty lub w grupie uzależnionych, tym większe ma szanse na to, że stanie się tzw. suchym alkoholikiem. Jeśli leki zażywane są dłużej lub w większych dawkach niż zalecił to lekarz, wówczas istnieje podejrzenie rozpoczynającego się uzależnienia. Zamiast pochopnie sięgać po środki uspokajające lub nasenne, zawsze należy próbować wyeliminować stres.