Egg Near Blueberries

Jeśli ktoś znalazł się w podobnej sytuacji, potrzebna jest mu pomoc lekarza lub psychoterapeuty. Szanse na wyjście z uzależnienia od leków za pomocą kompetentnych wskazówek, są bardzo duże. Im wcześniej zaczniemy, tym większe są szanse na wyleczenie. Porozmawiajmy otwarcie z lekarzem o naszym problemie. By nie uzależnić się od środków nasennych i uspokajających, należy przestrzegać następujących reguł: Ponieważ sięgnięcie po tabletkę jest rozwiązaniem krótkotrwałym, zamiast uspokajać psychikę środkami chemicznymi, należy uwalniać się od obciążeń psychicznych. Jeśli jednak w razie ostrych, długotrwałych kryzysów przepisane zostały środki nasenne lub uspokajające, wówczas należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza!
Odstawienie środków nasennych i uspokajających jest łatwiejsze, jeśli dawkę zmniejsza się przez kilka dni, nie zaś wtedy, gdy odstawimy je nagle. Ostrożnie ze środkami nasennymi i przeciwbólowymi Nadużywanie środków przeciwbólowych jest jedną z najczęstszych przyczyn trwałego uszkodzenia nerek, a następnie konieczności dializowania. Środki przeciwbólowe zawierające kofeinę częściej niż środki bez- kofeinoweprowadzą do uzależnień. Czy istnieją bezpieczne natogi. Długotrwałe nadużywanie środków uspokajających i nasennych może doprowadzić do ciężkich zaburzeń pamięci.