Fruit Salad In White Ceramic Bowl

Skoro więc prawda jest owocem nie tyłko poprawnego, ale i nie­skrępowanego myślenia, każdy ma prawo do wypowiadania własnej opinii, a rzeczą krytyki jest wykazanie mu ewentualnych błędów. Prawo człowieka do obrony własnej opinii — wbrew najbardziej nawet uznanym autorytetom — sformułował Castellion w dziele poświęconym obronie swego tłumaczenia Biblii. Jaki był stosunek współczesnych mu teologów do tej kwestii, dowo­dzi fakt, że ten właśnie fragment książki został m. in. usunięty przez cenzora. Castellion znał jego nazwisko, więc skierował doń następujące słowa: „Ty jednak w oparciu nie o rozum, lecz autorytet cenzora, usunąłeś ten fragment; nieprawne to, zaiste, zwycięstwo”.