bowl of vegetable salad with walnuts

Zanim doszło jednak do powstania Arystotelesowskiego Liceum, podczas dwudziesto­letniego „terminowania” Arystotelesa w Platońskiej Akademii, jej kierownik niezbyt podobno lubił młodego adepta, zachowującego się zresztą poprawnie pod każdym względem. Również i wtedy, gdy już jawny stał się rozbrat między nauczycielem a uczniem i gdy Arystoteles wyraźnie zajmował coraz bardziej krytyczne stanowisko wobec Platona, nigdy nie poniżył się do sto­sowania nielojalnych chwytów, natomiast zawsze rzeczowo — choć niekiedy surowo — krytykował to, co jego zdaniem było nie do przyjęcia w nauce nauczyciela. Platon i jego następcy — wierni swemu wielkiemu poprzednikowi, niejako personifikując niezmienność głoszonych przez siebie idei, tak kształtowali umysłowość uczniów, że Akademia zdołała przetrwać dziewięć stuleci, pod­czas których rzesze adeptów rozwijały naukę swego założyciela, starając się nie naruszać jej istoty i nie zmieniać jej zasadniczych założeń.