person squeezing lemon

Weźmy udział w zebraniu mieszkańców lub innym publicznym spotkaniu i zabierzmy głos, zadając pytanie lub nawet pozwalając sobie na komentarz. Gdy życiem zawładnie lęk. Trenując bez pośpiechu dwa-trzy razy w tygodniu kontrolę nieuzasadnionych lęków, zauważymy wkrótce, że uczucie lęku będzie słabnąć. Nawet jeśli w danej chwili nie musimy szukać nowej pracy, przestudiujmy oferty, po czym przeprowadźmy kilka rozmów telefonicznych lub zgłośmy się na spotkanie. Poćwiczmy umiejętność dobrego sprzedania się. Jeżeli pracodawca zechce nas przyjąć, możemy w każdej chwili zrezygnować, podając byle jaki powód (np. że nie odpowiada nam wynagrodzenie albo że znaleźliśmy już coś innego itd.). Włączmy się do pracy w jakiejś organizacji politycznej, lidze ochrony przyrody lub innych grupach zainteresowań i wygłośmy od czasu do czasu referat.