person squeezing lemon

Kleptomania jest zaburzeniem psychicznym, objawiającym się silnym przymusem dokonywania kradzieży. Kleptoman nie kradnie z powodu braku pieniędzy ani dlatego, że chciałby posiadać jakiś przedmiot. Jest świadomy, że postępuje niewłaściwie, ale nie potrafi powstrzymać się przed pokusą kradzieży. Ludziom dotkniętym kleptomanią nie należy wymierzać kar, lecz kierować ich na terapię.

Rada

Osoba cierpiąca na kleptomanię powinna zwrócić się do miejscowej poradni zdrowia psychicznego lub, jeśli chce zachować anonimowość, zadzwonić pod numer telefonu zaufania i porozmawiać na temat możliwości rozwiązania problemu.

Leworęczność

Skłonność do posługiwania się lewą ręką jest wrodzona. Ok. 5 proc. wszystkich mężczyzn jest leworęcznych, kobiet – znacznie mniej.

Rada

Jeśli nasze dziecko jest leworęczne, nie zmuszajmy go do używania prawej ręki. Wręcz przeciwnie: ułatwiajmy mu życie codzienne, uwzględniając tę cechę. Postarajmy się dla niego o przedmioty codziennego użytku wyprodukowane specjalnie dla leworęcznych, np. nożyczki czy inne narzędzia. Zasięgnijmy informacji w poradniach dla leworęcznych i grupach samopomocowych.