Assorted Fruits on Brown Wooden Basket

Czy ktoś może pamięta z okresu dzieciństwa swój pierwszy skok do wody z jedno-, trzy- lub pięciometrowej trampoliny? Na początku niemal wszyscy musieli pokonać dziwne uczucie. Przy drugim i trzecim skoku szło już znacznie lepiej, a po którymś z kolei trudno było sobie nawet wyobrazić początkowy lęk. Podobnie jest z przedstawionymi w tym rozdziale ćwiczeniami, prowadzącymi do opanowania lęku – mimo niemiłego uczucia na początku. Przeżycie lęku i przezwyciężenie go mogą stać się nawet zabawą, czego dowodem jest popularność takich atrakcji, jak górska kolejka ósemkowa, jazda gondolą, diabelskie koło czy inne, ryzykowne rodzaje sportu. Ponieważ strach, którego poszukuje człowiek w tych zabawach, z czasem słabnie za sprawą przyzwyczajenia, niektórzy szukają coraz bardziej niebezpiecznych „zabaw grozy”, lekceważąc zagrożenia. Smutnym przykładem może być tzw. surfing kolejką miejską, który jest często przyczyną śmierci młodych ludzi.