A Bowl of Cereal with Fruits Topping

W każdej sytuacji dobrze jest wszakże pamiętać, że twórczość naukowa nie składa się z dziel doskonale nieskazitelnych, skłaniających jedynie do pochwał, bowiem nie może się z nich składać; oczekiwanie takie byłoby sprzeczne z doświadczeniem i zdrowym rozsądkiem. Dobrze jest także pa­miętać, że w uznanym zasobie wiedzy funkcjonowało od wieków i funkcjo­nuje bardzo wiele sądów porządnie uzasadnionych, które po pewnym cza­sie odrzucane są zupełnie lub w zasadniczy sposób korygowane. Jest to prawda najzupełniej banalna i nie należy o niej zapominać, gdy przypadkiem to nasze własne sądy zostają odrzucone lub poważnie skorygowane. Nie jest to najgorszy los, jaki może spotkać uczonego. Najgorzej jest wtedy, gdy to, co piszemy, nie zasługuje nawet na krytykę, gdy nasze teksty i wypo­wiedzi są po prostu nijakie i jałowe.