Dobry lekarz przy najmniejszym podejrzeniu depresji zawsze powinien zapytać o dolegliwości psychiczne. Każdy chory – nawet jeśli nie przychodzi mu to łatwo – powinien udzielić szczerej odpowiedzi i możliwie najobszerniej przedstawić wszystkie objawy choroby. Tylko wtedy można będzie właściwie ją rozpoznać, a potem skutecznie leczyć. Kto zaufa lekarzowi, może oczekiwać skutecznej pomocy.

Czy cierpisz na depresję?

W 1995 r. przeprowadzono w Europie zakrojone na wielką skalę badania, które pozwoliły na podstawie testu stwierdzić depresję u ponad 80 tys. ludzi. Należało w nim odpowiedzieć na następujące pytania: tak lub nie. Czy w ostatnim półroczu czułeś się przez 2 lub więcej tygodni niemal cały dzień smutny lub przygnębiony? tak nie. Czy w ciągu ostatniego półrocza byłeś znacznie mniej zainteresowany większością spraw niż zwykle albo co najmniej tygodnie z rzędu mało cieszyły cię sytuacje, które zwykle sprawiają ci radość?, tak nie. Jeśli na pytanie 1 i/lub pytanie 2 odpowiedziałeś twierdząco i pamiętasz co najmniej 2-tygodniowy okres smutku, przygnębienia, braku radości i zainteresowania: Czy w tym okresie twój apetyt uległ zmianie w sposób zauważalny albo czy w tym okresie przytyłeś lub schudłeś w sposób niezamierzony co najmniej 4 kilogramy? tak nie. Czy w tym okresie miałeś codziennie problemy z zaśnięciem i/lub przespaniem całej nocy?
tak nie. Czy w tym czasie mówiłeś wolniej niż zwykle lub czy twój chód, ruchy były powolniejsze niż zwykle?