Assorted Dishes on Plate

Mężczyźni częściej niż kobiety miewają opory przed korzystaniem z poradni małżeńskiej lub terapii. Gdy w końcu przełamują się, jest już najczęściej za późno. Według statystyk rozwodowych mężczyźni znacznie częściej niż kobiety puszczają mimo uszu dawane im sygnały, przez co częściej bywają zaskoczeni rozpadem związku. Uwrażliwienie na niezadowolenie partnera nie oznacza jeszcze całkowitego ulegania jego pragnieniom. Wielu rzeczy nie możemy lub nie chcemy zmienić – o wszystkim jednak warto rozmawiać. Do kompromisów powinny dążyć obie strony. Jeśli w najważniejszych sprawach nie jest to możliwe, być może związek rzeczywiście się przeżył albo od początku był błędem i nie wyszedł poza etap pierwszego zakochania. Nim jednak ostatecznie stracimy ochotę na cokolwiek, warto udać się do poradni małżeńskiej.