Strawberry And Blueberry On Clear Glass Bowl

Dzięki regularnemu bieganiu wiele problemów omawianych w tej stronie może stać się łatwiejszych do rozwiązania. Kto biega przez 30-45 minut 2-3 razy w tygodniu, znacznie rzadziej niż osoba przeciętnie aktywna fizycznie cierpi na zaburzenia snu, depresje i stany lękowe. Łatwiej radzi sobie ze stresem i wszelkiego rodzaju obciążeniami psychicznymi. Osoba regularnie uprawiająca bieganie również lepiej poradzi sobie z uzależnieniami. Fakty te potwierdzają liczne badania naukowe, a także odkryte biochemiczne mechanizmy w sferze hormonalnej.

Zastąpić używki „substancjami szczęścia” wytwarzanymi przez własne ciało

Podczas dłuższego biegu następuje zwiększone wydzielanie opiatów, tzw. endorfin. Łączą się one ze specjalnymi receptorami w mózgu, powodując uczucie odprężenia, zadowolenia i dobrego samopoczucia, a nawet stan lekkiej euforii. Receptory te stymulują również nikotyna, alkohol i inne używki. Odstawienie używek przy jednoczesnym uprawianiu sportu nasila produkcję endorfin. W ten sposób aktywność fizyczna może być środkiem zastępczym ułatwiającym abstynencję.