person holding silver fork and knife

Żeby pokonać zaawansowane uzależnienie od alkoholu, niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna, psychologiczna i socjalna. Jednak największy ciężar spoczywa na osobie dotkniętej nałogiem, zaś warunkiem sukcesu jest wola odzwyczajenia się. Nagłe odstawienie alkoholu, inaczej niż zaprzestanie palenia, w początkowym okresie przysparza wiele dolegliwości fizycznych. Toteż detoksykacja najczęściej odbywa się w specjalistycznych ośrodkach i trwa 2-4 tygodnie. Po odbyciu leczenia, ze względu na duże niebezpieczeństwo powrotu do nałogu (tzw. zespół suchego alkoholika), uzależniony powinien poddać się terapii psychologicznej. Pomocą służą wtedy psychoterapeuci i pracownicy socjalni. Czasem wystarczy atmosfera lokalu, spotkanie znajomych, aby „suchy alkoholik” powrócił do nałogu. Można jednak nauczyć się radzić sobie z tymi pokusami.