vegetable salad in gray bowl

Skoro ten system ma zawierać prawdziwą wiedzę o obiektywnie racjonalnym ładzie, zakłada, że sam ład posiada logiczną strukturę, że musi być, krótko mówiąc, ładem współzależności elementów jednego spójnego systemu. Ład idealny, naturalny czy kulturowy, wyobrażano więc sobie jako wewnętrzny porządek doskonale racjonalnego systemu, w którym poszczególne elementy mają określone wzglę­dem innych położenie. Wszelki empiryczny ład rzeczywisty zależy od istnie­nia obiektywnego ładu systemu, przedmioty można klasyfikować, ponieważ są elementami tego samego systemu; procesy podlegają prawom przyczyno­wym, ponieważ zachodzą w tym samym systemie”.Twórcy systemów filozoficznych byli włącznie do XIX w. utożsamiani z autorytetami naukowymi.