Vegetable Salad in Clear Glass Bowl

Mobbing oznacza utrzymującą się sytuację, w której jedna lub więcej osób szykanami, złośliwościami i intrygami systematycznie psychicznie znęca się nad jednym z pracowników. Okrucieństwa ze strony kolegów bywają bardzo subtelne, ale często bardzo dotkliwe: szepty za plecami osoby szykanowanej, unikanie z nią rozmów, „wycinanie” jej i izolowanie. Przed ofiarą mobbingu są zatajane ważne informacje, a każdy błąd, który popełniła lub który tylko został jej przypisany, ciężko przeżywa. Jej pytania i propozycje są zbywane milczeniem lub wyśmiewane, co rusz podrzuca się jej niemiłe lub niezgodne z kwalifikacjami zadania. Czasami podejmowane są bardziej zmasowane działania, np. nękanie nocnymi telefonami, rozpowszechnianie oczerniających plotek oraz – niemal wyłącznie w stosunku do kobiet – słowne, a nawet czynne molestowanie seksualne. Mobbing może być uprawiany w sposób zamierzony, a celem jego jest zmuszenie nielubianego w pracy kolegi lub rywala do złożenia wypowiedzenia. Często jednak jest uprawiany z samego tylko pragnienia udręczenia drugiej osoby lub gdy dla rozładowania różnego rodzaju codziennych frustracji w pracy potrzebny jest kozioł ofiarny. Nierzadko terror ze strony kolegów jest reakcją na dynamiczny i niepożądany samorozwój współpracownika. Niektórzy uczestniczą
Ktoś musi być kozłem ofiarnym Typowe objawy u ofiar mobbingu: bóle głowy, zaburzenia snu, dolegliwości żołądkowe, sercowe, krążeniowe, przygnębienie, a nawet stany lękowe i depresje.
w tej okrutnej grze wyłącznie ze strachu, by samemu nie znaleźć się w roli ofiary. Podobne, prymitywne zachowania pamiętamy zapewne z wczesnych lat szkolnych.