vegetable salad in gray bowl

U wielu ofiar mobbing od razu prowadzi do zaburzeń psychosomatycznych, takich jak bóle głowy, zaburzenia snu, problemy żołądkowe i sercowe, przygnębienie i brak chęci do pracy. Człowiekowi poddawanemu miesiącami lub latami mobbingowi grożą ciężkie zaburzenia psychiczne: depresje i stany lękowe, łącznie z napadami paniki lub fobiami. Jeśli osobie prześladowanej nie uda się obronić przed mobbingiem lub zdławić jego początków, coraz częściej będzie przeżywać trudne chwile. Niektórzy uciekną w alkohol, u innych pojawią się objawy świadczące o manii prześladowczej, a jeszcze inni staną się trudnymi do zniesienia zrzędami. „Terroryści” znajdą wtedy potwierdzenie działania, zapominając, że to za sprawą ich postępowania ofiara stała się tym, kim jest teraz (patrz dalej). Mobbing – według niedawno przeprowadzonych w Szwecji badań – jest jednym z głównych powodów samobójstw.

Stres i frustracja w pracy

Przypisywanie komuś określonych, negatywnych cech może spowodować, że dana osoba rzeczywiście cech tych nabędzie. Psychologowie i socjologowie nazywają to zjawiskiem samospełniającej się przepowiedni (self-full-fillingprophecy). Możesz być następny
Nawet jeśli ataki mobbingu nas nie dotyczą, powinniśmy konsekwentnie się temu zjawisku przeciwstawiać, gdyż niebawem sami możemy stać się jego ofiarą.