Nawet jeśli zdecydujemy się stosować opisane środki, łącznie z dziurawcem, zawsze należy zasięgnąć porady lekarskiej. Antydepresyjne środki chemiczne może przepisać jedynie lekarz.
Z powodu braku wiedzy psychoterapeutycznej wielu lekarzy ogólnych skłania się jedynie ku farmakoterapii. Jeśli lekarz rodzinny rozpoznał zaburzenie o podłożu depresyjnym, a przedstawione wyżej środki (łącznie z dziurawcem) okażą się nieskuteczne, należy poprosić o skierowanie do lekarza psychiatry. Jedynie od niego lub innego lekarza biegłego w psychoterapii można oczekiwać kompetentnej decyzji, czy w danym przypadku potrzebna jest psychoterapia, farmakoterapia czy może obie te metody naraz.