Co ciekawe, część osób mimo najbardziej negatywnych doświadczeń w okresie dzieciństwa i wielu nieszczęść w życiu dorosłym nigdy nie zapadnie na depresję.

U innych

Chociaż naukowcy nie doszli jeszcze do ostatecznego wyniku, przyjmuje się, że przyczyną depresji mogą być zarówno czynniki biologiczne, jak i psychospołeczne, mimo braku takich przeżyć depresje się pojawiają. Dlatego koncepcja o psychosocjalnych przyczynach zaburzeń rozwojowych wydaje się ciągle jeszcze niewystarczająca.

Rozpoznawanie depresji

Ważnym etapem jest postawienie diagnozy. Bierze się pod uwagę zarówno objawy psychiczne, jak i fizyczne. Charakterystyczne objawy psychiczne. W depresji występuje szereg charakterystycznych objawów psychicznych, spośród których wyróżnia się objawy główne oraz dodatkowe.