Fruit Salad In White Ceramic Bowl

Skoro bowiem przeszłość dała nam tak wiele, możemy być pewni, że przyszłość da nam jeszcze więcej”. Pomińmy argument, że takich słów nie mógł napisać uczony przekonany o niepoznawalności świata. Pomińmy też i to, że do grona agnostyków mogą go zaliczać chyba tylko ci, którzy sądzą, iż istnieje tylko jedna prawdziwa teoria wyposażona w atrybut nieomylności, podczas gdy wszystkie inne są błędne. To zaś, co można sądzić na podstawie stosunku Poincarego do kopernikanizmu, pozwała stwierdzić, że widział on naukę jako proces trudny i nie zawsze ciągły, w którym zastępowanie jednych teorii innymi — bliższymi prawdy — dokonuje się na zasadzie coraz większej adekwatności w stosunku do otacza­jącej nas rzeczywistości (bliżej pisałem o tym w Historii kopernikanizmu w dwunastu szkicach, Wrocław 1973).