Assorted Vegetables on Brown Wooden Table

Tendencje do upolityczniania nauki upow­szechniane przez międzynarodowe stowarzyszenia naukowe, rozumiane jako kształtowanie zainteresowań społeczno-politycznych wśród ludzi nauki, a nie poddawanie się supremacji instytucji militarnych bądź walczących o utrzyma­nie się u władzy, są również wyrazem współczesnych dążeń integracji nauki z potrzebami społeczno-politycznymi państw, społeczeństw, ludzkości. Supremacja instytucji gospodarczych nad nauką była w okresie rodzącego i rozwijającego się kapitalizmu źródłem permanentnej kontrowersji między nauką „czystą” a stosowaną. Walka o naukę „czystą” była programem mo- ralno-społecznym i politycznym przeciwstawiającym się dyskryminacji celów poznawczych w imię .interesów określonej grupy przemysłowców oraz po­tentatów finansowych.